Upravljanje hemikalijama

Autor Administrator on . Posted in Frontpage Blog

Izrada sigurnosno bezbednosnih ( SDS ) lista i dosijea o hemikalijama, prijava hemikalija u registar, poveravanje poslova savetnika o hemikalijama.

Zakonom o hemikalijama, koji je usaglašen sa propisima EU, stvoren je savremeni regulativni okvir koji se zasniva na načelu predostrožnosti. Cilј ovog propisa je da se osigura da proizvođač i uvoznik a potom i distributer, stavlјa u promet hemikalije koje ne predstavlјaju neprihvatlјiv rizik po zdravlјe lјudi i životnu sredinu, kao i da se osigura komunikacija u lancu snabdevanja kako bi se prenelo obaveštenje o opasnosti i riziku koji pojedine hemikalije predstavlјaju. Bezbedno upravljanje hemikalijama potrebno je obezbediti u svim fazama životnog ciklusa hemikalija. Različite faze životnog ciklusa bezbednog upravljanja hemikalijama regulišu se propisima koji uređuju transport opasnih hemikalija, kontrolu rizika i zaštitu radnika pri upotrebi hemikalija na radnom mestu, propisima u oblasti zaštite životne sredine koji uređuju bezbedno ispuštanje hemikalija iz pojedinih postrojenja i dozvoljene koncentracije hemikalija u vazduhu, vodi i zemljištu, zaštitu od hemijskog udesa, odlaganje hemikalija i njihovog pakovanja kao otpada.