Agencija za upravljanje otpadom i hemikalijama

Pod otpadom se podrazumeva svaki materijal ili predmet koji nastaje u toku obavljanja proizvodne, uslužne ili druge delatnosti, predmeti isključeni iz upotrebe, kao i otpadne materije koje nastaju u potrošnji i koje sa aspekta proizvođača, odnosno potrošača nisu za dalje korišćenje i moraju se odbaciti. Ekomenadžment je agencija za upravljanje otpadom, osnovana sa jasnim ciljem, da se zaštiti životna sredina i pronađe kompromisno rešenje prihvatljivo za sve.

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.