Upravljanje otpadom

Autor Administrator on . Posted in Frontpage Blog

Izrada planova upravljanja otpadom, identifikacija, klasifikacija i zbrinjavanje otpada, obuka zaposlenih, poveravanje poslova upravljanja otpadom u skladu za članom 26 zakona.

Ovim zakonom uređuju se: vrste i klasifikacija otpada; planiranje upravljanja otpadom; subjekti upravljanja otpadom; odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom; organizovanje upravljanja otpadom; upravljanje posebnim tokovima otpada; uslovi i postupak izdavanja dozvola; prekogranično kretanje otpada; izveštavanje o otpadu i baza podataka; finansiranje upravljanja otpadom; nadzor, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom.

Zakon o upravljanju otpadom zasnovan je na sledećim načelima:

  • Načelo izbora najoptimalnije opcije za životnu sredinu
  • Načelo blizine i regionalnog pristupa upravljanju otpadom
  • Načelo hijerarhije upravljanja otpadom
  • Načelo odgovornosti
  • Načelo "zagađivač plaća".